ورزش، خواب عمیق را افزایش می دهد

در سال ۱۹۶۶ دکتر فرد بالکند، اولین کسی بود که از نظر علمی نشان داد تمرین بدنی سنگین، خواب عمیق را بیشتر می کند. دکتر کالین شاپیرو از آفریقای جنوبی و آر. بی زلوتی از دانشگاه مانی توبا در کانادا در بررسی های مستقل خود نشان دادند میزان خواب عمیقی که فرد می کند.

متناسب با انرژی صرف شده در طول روز است روزانه هر چه بیشتر تمرین کنید، خواب عمیق تری خواهید کرد. افرادی که فارغ از افسردگی و مسائل روحی هستند، خواب عمیق تری دارند.

به عبارت دیگر، ۸۵ درصد افرادی که آشفتگی روحی دارند، بر اساس بررسی دکتر آنتونی کالس از استادان روانپزشکی در دانشگاه پنسیلوانیا دچار بی خوابی مزمن هستند. ارتباط بین خواب عمیق و مسائل روحی آشکار نیست. در هر حال درمان شناسی خواب برای تسکین مسائل فکری در کلینیک های اروپایی مورد استفاده قرار گرفته است. اگر یک فرد افسرده را تمام شب بیدار نگاه دارند که برای خوابیدن عمیق در روز بعد به حد کافی خسته شود، در حالت بهتری بیدار خواهد شد.

پایین آوردن سطوح نمک در مغز ممکن است خلق و خو را بهبود بخشد. پزشکی به نام دکتر رابرت راون برای درمان زنانی که درست پیش از دوره قاعدگی افسرده می شوند، ورزش و داروی مدر را با موفقیت به کار گرفته است. افسردگی و فشار عصبی پیش از قاعدگی ممکن است ناشی از نگهداری نمک باشد، که علت آن سطوح هورمون بالاست.