کاربرد عجیب خاکشیر در صنعت !

به منظور یافتن جایگزین سوخت های فسیلی آلاینده یا پیدا کردن یک ماده به عنوان کمکی برای کاهش وابستگی به این ذخایر تجدید ناپذیر و از طرفی نیز برای کمک به کاهش آلودگی هوا، بیودیزل اهمیت پیدا می کند.

آژانس بین المللی انرژی (IEA) متوسط نرخ رشد تولید انواع سوخت های زیستی را سالانه ۷درصد تخمین زده است، به این معنی که تا سال ۲۰۳۰ سوخت های زیستی حدود ۵درصد از کل حمل و نقل جاده ها را تامین می کنند.

البته آمریکا که بزرگترین مصرف کننده سوخت زیستی است سریعتر به این مهم دست پیدا می کند، رشد تقاضای بیودیزل در سال ۲۰۰۶ حدود ۲۰ درصد بوده، در حالی که پیش بینی شده در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ به طور متوسط سالانه بیست و یک و نیم درصد رشد داشته باشد.

سرعت در حال رشد تولید بیودیزل در اروپا، عمدتا به دلیل یارانه بالا و مشوق های دیگر که توسط دولت صورت می گیرد، اروپا بیش از ۹۰درصد تولید بیودیزل جهان را داراست و انتظار می رود در چند دهه آینده، تقاضای جهانی برای سوخت حمل و نقل رشد قابل توجهی را داشته باشد. همچنین اتحادیه اروپا الزام کرده که باید تا سال ۲۰۲۰ ده درصد از سوخت حمل و نقل کشورهای عضو از سوختهای زیستی تامین شوند.

فکر تولید سوخت بیودیزل به وسیله گیاه خاک شیر در مرحله آزمایشگاهی، روغن خاکشیر را با یک آسیاب برقی پودر و با کمک حلال، «دی کلرو متان» را بدست آمد.

بعد از عملیات روغن گیری به نتیجه رسیدیم که دانه خاک شیر حاوی ۲۲درصد روغن است، افزود: سپس این کار در مقیاس بزرگتر (بنچ) انجام گرفت تا در نهایت ۲ لیتر از این روغن را تهیه کردیم.

مقداری از روغن استحصال شده را به دستگاه FT-IR تزریق و طیف آن را ثبت کردیم که نشان داد در روغن بیودیزل حاصل از گیاه خاک شیر، اسید چرب وجود دارد و این موضوع بیانگر توانایی تبدیل خاک شیر به سوخت زیستی و سبز بیودیزل است.

بعد از آزمایشاتی متوجه وجود ترکیبات اکسیژن دار در روغن خاک شیر شدیم و این موضوع مورد اهمیت است، چراکه اکسیژن اتمی در سوخت خودرو، باعث کاهش مستقیم دود و گاز خطرناک مونوکسید کربن و ذرات معلق سرطانزا در خروجی اگزوز ماشین می شود. به عبارت دیگر از بد کارکردن موتور جلوگیری می کند.بررسی تست های موتوری و میدانی از سوخت سبز سنتز شده در دست ارزیابی است.

با توجه به دلایلی از قبیل خودرو بودن گیاه خاک شیر، عدم نیاز به مراقبت، سم پاشی، آبیاری، قابل رشد بودن در بسیاری از مناطق با اقلیم های گوناگون مخصوصا گرم و خشک و اینکه منبع خوراک اصلی انسان و موجودات محسوب نمی شود از این رو دانه روغنی گیاه خاکشیر برای سوخت بیودیزل را انتخاب کردیم.

آلاینده های کمتر خروجی از اگزوز اتومبیل درمقایسه باسوخت دیزل معمولی، افزایش ایمنی و کاهش بو و دوده تولیدی به هنگام استفاده و افزایش روانکاری موتور از دیگر مزایای کاربرد بیودیزل به شمار می رود. بیودیزل بعلاوه پوسیدگی سیستم سوخت رسانی را کاهش می دهد.

همچنین میزان گوگرد موجود در بیودیزل حداکثر ppm ۱۰ است که درصد آلایندگی آن نسبت به گازوییل مصرفی در ایران (حدود ۵۰۰۰ ppm گوگرد) به مراتب کمتر است.

بیودیزل همان سوخت هایی هستند که از روغن و چربی ها به دست می آیند.

این تحقیق در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تحت راهنمایی دکتر بنی یعقوب، پس از مطالعه مقالات و پتنت های داخلی و خارجی و جستجو در زمینه منابع اولیه تولید بیودیزل انجام گرفته است.