11 مارس 2020
مارس 11, 2020

کوچک کردن بینی با جراحی

مارس 11, 2020 ۰ Comment

کوچک کردن بینی با جراحی

امروزه افرادی در جامعه هستند که از بزرگ بودن بینی خود ناراضی هستند و برای زیباتر شدن چهره خود اقدام به کوچک کردن بینی با جراحی بینی گوشتی می کنند، در جراحی زیبایی بینی ، بهترین جراح بینی با توجه به مهارت و تجربه خود یکی از روش های جراحی بینی باز یا جراحی بینی بسته را انتخاب می کند.

جراحی بینی به روش باز :
در جراحی بینی به روش باز ، جراح بینی یک برش کوچک بر روی کلوملا ایجاد می کند و پس جدا کردن پوست بینی از اسکلت با حفظ عملکرد بینی اقدام به رفع ایرادات ظاهری بینی می کند.

جراحی بینی به روش بسته :
در این روش کوچک کردن بینی با جراحی ، هیچ برشی بر روی کلوملا ایجاد نمی شود و تمامی برش ها در داخل بینی زده می شود و هیچ برشی بر روی پوست ایجاد نمی گردد.

کوچک کردن بینی با لیزر :
امروزه شاهد تبلیغات گسترده ای در خصوص کوچک کردن بینی با لیزر هستیم ، باید گفت هنوز علم پزشکی آنقدر پیشرفت نکرده است که بتوان با لیزر تغییراتی در اسکلت بینی ایجاد کرد، لیزر فقط باعث صاف و شفاف شدن پوست بینی می شود.

انواع بینی :
جراحان بینی برای انجام جراحی بینی ، بینی را بر اساس استحکام اسکلت بینی و ضخامت پوست بینی را به دو نوع بینی گوشتی و بینی استخوانی تقسیم می کند.

بینی گوشتی به بینی گفته می شود که دارای استخوان و غصروف ضعیف و پوست ضخیم باشد، افرادی که دارای این نوع بینی هستند معمولا جراحان بینی به آن ها توصیه می کنند برای به دست آوردن نتیجه مطلوب جراحی بینی طبیعی انجام دهند.

بینی استخوانی به بینی گفته می شود که دارای استخوان و غضروف محکم و پوست نازک باشد، معمولا افرادی که دارای این نوع بینی هستند می توانند جراحی بینی فانتزی ، جراحی بینی طبیعی و جراحی بینی شبیه به یک عکس انجام دهند.

مراقبت های بعد از کوچک کردن بینی با جراحی به شرح ذیل می باشد:
بیمار بهتر است برای کاهش تورم و کبودی بعد از جراحی بینی از کمپرس یخ استفاده کند.
تا مدتی که پزشک تعیین می کند از انجام فعالیت های سنگین ورزشی خودداری کند.
از رفتن به سونا ، استخر و غیره تا مدتی خودداری کند.
تا دو ماه بعد از جراحی زیبایی بینی از زدن عینک خودداری کنید.
هزینه کوچک کردن بینی با جراحی چقدر می باشد؟
هزینه کوچک کردن بینی با جراحی ، با توجه به دستمزد جراح بینی ، هزینه بیمارستان و داروها و آزمایشات و غیره تعیین می شود.